แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Creating a new to-do task
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Creating a new to-do task

To-dos show up on your calendar, and they appear alongside your appointments.
Important: You can only create to-dos in your Microsoft and Outlook (Exchange ActiveSync) accounts.
  1. In the Calendar app, swipe left or right to go to the to-do list.
  2. Tap .
  3. If you have more than one account, choose the account in which to add your to-do task.
  4. Fill in the details for your task, such as subject, due date, and more.
  5. To set a reminder, turn Reminder on, and then choose a date and time.
  6. Tap to save.
If you've set a due date, you'll see your to-do task in that date's agenda view. You'll also see your to-do task in the day view of your set reminder date and time.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
524
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8x-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง