แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Creating a calendar appointment
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Creating a calendar appointment

When creating a new appointment, you can choose which account's calendar to add it to.
 1. On the Start screen, tap the Calendar tile.
 2. In day or agenda view, tap .
 3. If you have more than one calendar, tap the Calendar box, and then select an account in which to add the appointment.
 4. Enter the appointment details.
 5. At the bottom of the screen, tap more details to set a reminder, appointment's occurrence, and more.
 6. Tap to save.

Quickly creating an appointment on a time slot

If you don't need too much detail on your appointment, you can quickly create an appointment by just selecting a time slot and typing a subject right on the calendar.
 1. In the Calendar app, go to day view.
 2. Tap a time slot, enter a subject, and then tap .
Later, you can just edit the appointment if you need to add more details or move it to another account's calendar.

Sending an invitation

You can use Calendar to schedule a meeting or an appointment and invite people to attend it. An invitation email will be sent to them from the account that you choose.
Important: You can only invite contacts that are stored or synced on your phone.
 1. In Calendar, create a new appointment.
 2. Tap the Calendar field, and then choose the account to use for sending the invitation.
 3. Add details, such as date and time, location, and more.
 4. Tap more details, scroll down the screen, and then tap add someone.
 5. Invite required and optional attendees by tapping add someone below each field.
 6. When you're done, tap .
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
524
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8x-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง