แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
What you can do in Calendar
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

What you can do in Calendar

Never miss an important date again. You can sync your existing calendars from your email accounts to your phone and see them in the Calendar app. You can also add new appointments, create your to-do list, and respond to invitations that people send you.
  • After you've set up your email accounts, the calendars associated with your accounts will be synced to your phone.

    If you haven't set up your email accounts, see Email to find out how to add them to your phone.

    When you create new appointments on your phone, they will be synced to the calendars in your accounts.

  • If you've set up a Facebook account, you'll see your Facebook events in the Calendar app. You can only view and not create or edit Facebook events on your phone.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
524
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8x-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง