แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Turning on location services
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Turning on location services

You can choose to turn on location services to allow apps to use your location information and provide you with a richer experience. For example, your GPS location can be stored on the photos that you take with the Camera app. You can also use Maps to display your location.
  1. On the Start screen, slide to the left.
  2. Tap Settings > location.
  3. Tap the Location services On/Off switch.
Apps for which you enable location services can now access your current location.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
524
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8x-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง