แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Music search
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Music search

Songs you hear on the radio, or when you're out and about, don't need to be a mystery anymore. You can search for music that's playing to find out more about it, such as the song title, artist, album, and ways to listen to or buy it.
Important:
  • Bing Music can only recognize recorded music. Music from live performances or humming can't be recognized.
  • Bing Music may not be available in some countries or regions.

Searching for recorded music that's playing

  1. Press . The Bing Search screen opens.
  2. With the music playing, hold your phone where you can clearly hear the music, and then tap .

    After scanning, the song title, artist, album name, and album art will appear for songs that are recognized.

  3. To find the song in Store, tap Store. You can then preview that song and other ones on the album, and also buy if you want to.

Selecting from previous music search results

You can go back and find music that you've searched for in the past.
  1. Press .
  2. On the Bing Search screen, tap > music history.
  3. On the Music history screen, tap a song to find it on Store.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
524
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8x-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง