แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Adding a photo to your favorites
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Adding a photo to your favorites

Some snapshots are so great you just can't get enough of them. To get to these photos quicker, add them to your favorites.
  1. On the Photos hub, find a photo you like and tap to open it.
  2. Press and hold the photo, and then tap add to favorites.
Tip: Before you can add a photo from an online album to your favorites, you first need to save it to your phone. Open the photo, and then tap > save to phone.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
524
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8x-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง