แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
About the Photos hub
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

About the Photos hub

On the Photos hub, you can view the photos and videos you captured with the camera, flip through online albums, or catch up with your friends' latest snapshots.
 1. On the Start screen, slide to the left.
 2. Tap Photos.
 3. Slide left or right across the screen and you'll see the following:
  picture collection You can view your pictures and videos by album or date, or see what's on the camera roll. You can also check out your friends' online albums or your own.
  favorites See up to 8 pictures you've tagged as favorites, or tap see all to view the rest. You can even pin your favorites to the Start screen for one-tap access.
  what's new Here you'll find the latest pictures your friends have uploaded on social networking sites. Tap one to post a comment or tag a friend.
  apps Here you'll find Photo Enhancer and other apps that you can use to edit your photos.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
524
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8x-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง