การสื่อสาร
Adding a POP3/IMAP email account
การสื่อสาร

Adding a POP3/IMAP email account

  1. On the Start screen, slide to the left.
  2. Tap Settings > email+accounts.
  3. Tap add an account.
  4. Choose the type of email account that you want.

    If you don't see it in the account list, tap other account.

  5. Enter your email address and password, and then tap sign in.
Your phone then looks for your account settings, completes the setup, and syncs information from your account.

If what you've set up is your Google® Account, your phone will sync and download your Gmail™ as well as your Google contacts and calendar from your account.

If you've set up other POP3 or IMAP accounts, your phone will sync email from those accounts.

Note: If your phone can't find your account settings, go to the advanced setup to enter the incoming and outgoing server and other settings manually. You'll need to get these information from your email provider.
Related topics
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
524
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8x-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-mail-pop_imap_setup