การสื่อสาร
Importing contacts from your SIM card
การสื่อสาร

Importing contacts from your SIM card

When you import contacts from your SIM card, they're automatically synced to your Microsoft account. They won't be deleted from the SIM card. If you haven't set up a Microsoft account, your contacts are saved to your phone.
  1. On the Start screen, tap the People tile.
  2. Tap > settings > import SIM contacts.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
524
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8x-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง