เริ่มต้นใช้งาน
Touch gestures
เริ่มต้นใช้งาน

Touch gestures

Use touch gestures to get around your phone.

Tap

When you want to type on the keyboard, select onscreen items such as application and settings icons, or press onscreen buttons, just tap them with your finger.

Press and hold

Press and hold an item to view available options (for example, additional keys on the keyboard).

Swipe or slide

Swipe your finger vertically or horizontally across the screen when you need to scroll through a long list or see other screens in a hub.

Drag

Press and hold your finger with some pressure before you start to drag. While dragging, don't release your finger until you have reached the target position.

Flick

Flicking the screen is similar to swiping, except that you need to swipe your finger in light, quicker strokes, such as when moving from the Start screen to the apps list.

Pinch and spread

In some apps, such as Photos or Internet Explorer, spread your fingers on the screen to zoom in when viewing a picture or text.

Pinch the screen to zoom out of the picture or text.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
524
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8x-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง