เริ่มต้นใช้งาน
Setting up your phone for the first time
เริ่มต้นใช้งาน

Setting up your phone for the first time

When you switch on your phone for the first time, you’ll be asked to set it up. Just follow the onscreen instructions and you’ll be up and running in no time.

Be sure to sign in with your Microsoft® account so you can use services such as Windows® Store, Xbox LIVE®, and more.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
524
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8x-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง