การตั้งค่าและการบริการ
Launching Kid's Corner
การตั้งค่าและการบริการ

Launching Kid's Corner

Important: You'll receive calls and text messages even while your phone is in Kid's Corner mode.
  1. If the phone is on, briefly press the POWER button to turn off the display and switch the phone to Sleep mode.
  2. Briefly press the POWER button again to wake your phone up.
  3. Slide to the left of the lock screen. The Kid's Corner lock screen displays.
  4. Swipe your finger up the lock screen. You can now let your kids play with your phone.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
540
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8s-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง