การตั้งค่าและการบริการ
Protecting your phone with a password
การตั้งค่าและการบริการ

Protecting your phone with a password

Protect your personal information and prevent others from using your phone without your permission by setting a password.

You'll be asked to enter the password every time you turn on your phone or when the phone resumes after it's left idle for a certain time.

  1. On the Start screen, slide to the left.
  2. Tap Settings > lock screen.
  3. Tap the Password On/Off switch to turn it on.
  4. Enter your password in both the New password and Confirm password boxes.
  5. Tap done.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
540
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8s-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง