การตั้งค่าและการบริการ
Protecting your SIM card with a PIN
การตั้งค่าและการบริการ

Protecting your SIM card with a PIN

Add another layer of security by assigning a PIN (personal identification number) to your SIM card.

Important: Make sure you have the default SIM PIN provided by your mobile operator before continuing.
  1. On the Start screen, slide to the left.
  2. Tap Settings.
  3. Flick left to go to applications, and then tap phone.
  4. Tap the SIM security On/Off switch to turn it on.
  5. Enter the default SIM card PIN, and then tap enter.
  6. To change the SIM card PIN, tap Change SIM PIN.

Restoring a SIM card that has been locked out

If you enter the wrong PIN more times than the maximum number of attempts allowed, your SIM card will become ​“‍PUK-locked.”

Important: You need a PUK code to restore access to your SIM card. You can get this code from your mobile operator.
  1. On the Phone dialer screen, enter the PUK code, and then tap enter.
  2. Enter the new PIN, tap enter, and then reconfirm the new PIN.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
540
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8s-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง