การตั้งค่าและการบริการ
Checking phone info
การตั้งค่าและการบริการ

Checking phone info

You can find out various information about your phone such as the Windows Phone software version, RAM size, screen resolution, and more.
  1. On the Start screen, slide to the left.
  2. Tap Settings > about.
  3. Tap more info to see the Windows Phone update version and other details.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
540
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8s-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง