การตั้งค่าและการบริการ
Changing display settings
การตั้งค่าและการบริการ

Changing display settings

Adjusting the screen brightness manually

  1. On the Start screen, slide to the left.
  2. Tap Settings > brightness.
  3. Tap the Automatically adjust On/Off switch to turn it off.
  4. Select the Level of brightness to use.

Setting the time delay before the screen turns off

After a period of inactivity, the screen turns off automatically to save battery power. You can set the idle time before the screen turns off.
  1. On the Start screen, slide to the left.
  2. Tap Settings > lock screen.
  3. Tap Screen times out after, and then select the time length that you want.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
540
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8s-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง