แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Sharing an address
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Sharing an address

Need to tell someone where to meet you? Send the address in a text or email message, so the person you're meeting with can see it on a map or get directions.
  1. In Maps, search for the location you want to share.
  2. Tap the pushpin of that location.
  3. On the about screen, tap .
  4. Choose how you want to share the address.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
540
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8s-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง