แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Finding your location
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Finding your location

Important: Before you can find your location and see it on the map, you need to turn on location services in the settings first (if you declined when the Maps app asked to access and use your location).
  1. On the Start screen, slide to the left.
  2. Tap Maps. The app tries to find your location and displays it on the map.
  3. If the displayed location on the map isn't quite accurate, tap to find your location again.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
540
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8s-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง