แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Copying and deleting music
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Copying and deleting music

 1. On the Start screen, tap .
 2. Tap music and slide left to the songs list.
 3. Tap and tap the songs you want to select.
 4. Do one of the following:
  Copy songs to the storage card
  Tap > copy to SD card.
  Delete songs
  Tap .
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
540
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8s-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง