แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Playing music, videos, and podcasts
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Playing music, videos, and podcasts

Listen to music, catch up on your favorite podcasts on your commute, or enjoy a movie on your next flight.
  1. On the Start screen, tap .
  2. Under collection, tap music, videos, or podcasts.
  3. Slide left or right to different categories (such as artists or albums when browsing through music).
  4. Tap the item that you want to play. The playback screen opens and starts to play the music, video, or podcast.
  5. Use the onscreen controls to control the playback.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
540
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8s-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง