แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Changing the background on the Photos hub
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Changing the background on the Photos hub

You can pick out any photo to use as the background on your Photos Hub — even photos from online albums. Better yet, your Photos hub can also show a rotating selection of your favorite pictures.
  1. On the Start screen, slide to the left.
  2. Tap Photos.
  3. Tap .
  4. You can:
    • Choose a photo to use as the background. Tap choose background, select a photo, and crop it.
    • Tap shuffle background to just shuffle photos that are tagged as favorites.
Tip: If you have the Photos tile on your Start screen, the background you choose will also show up in the tile.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
540
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8s-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง