การสื่อสาร

Receiving calls

When you receive a phone call, the Incoming call screen appears.

Answering a call

  • Tap answer.
  • Or if the display is off and wakes up when you get a call, slide up from the bottom to unlock the screen first and then tap answer.

Rejecting a call

  • Tap ignore.
  • Or if the display is off and wakes up when you get a call, slide up from the bottom to unlock the screen first and then tap ignore.

Muting the ringing sound without rejecting the call

Do one of the following:
  • Place your phone face down on a level surface.
    Note: If your phone is already facing down, it will still ring when there are subsequent incoming calls.
  • Press the VOLUME UP or VOLUME DOWN button.
  • Press the POWER button to silence the ringer and turn the display off.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
540
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8s-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง