เริ่มต้นใช้งาน
Sleep mode
เริ่มต้นใช้งาน

Sleep mode

Sleep mode saves battery power by putting your phone into a low power state while the display is off. It also stops accidental button presses when your phone is in your bag or pocket. You’ll still receive messages and calls though.

Switching to Sleep mode

Briefly press the POWER button to turn off the display and switch to Sleep mode. Your phone also automatically goes into Sleep mode when it’s idle for a while.

Waking up from Sleep mode

To wake your phone up manually, press the POWER button. You’ll need to unlock the screen.
Note: Your phone automatically wakes up when you have an incoming call.
Related topics
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
540
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8s-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-power-sleep_mode