• ซื้อ
HTC การสนับสนุน
ข่าวสารและดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
  • HTC Sync
    คุณสามารถใช้ HTC Sync™ เพื่อเชื่อมข้อมูลรายชื่อบนเอาต์ลุ้ค รายการปฏิทิน รายชื่อบนเอาต์ลุ้คเอ็กซ์เพรส (แอนดรอยด์และ HTC Smart) และรายการเว็บโปรดจากบราวเซอร์ ระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ของคุณ (แอนดรอยด์) นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์จากผู้พัฒนารายอื่นบนโทรศัพท์ เพื่อส่งภาพถ่าย วิดีโอ เอกสาร เพลง และรายการเพลงโปรด มายังโทรศัพท์ของคุณได้ด้วย (แอนดรอยด์)