การตั้งค่าและการบริการ
Wi-Fi
การตั้งค่าและการบริการ

Why is the HTC BoomSound setting grayed out?

HTC BoomSound™ is always on and cannot be disabled when you're using the phone speakers. When wired headphones are connected, you can turn HTC BoomSound on or off.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
392
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-wildfire-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-connections_internet-wifi