แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Displaying and synchronizing reminders
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Displaying and synchronizing reminders

You can select which calendars to show or hide, and which ones to keep synchronized.

Showing or hiding calendars

In any Calendar view, press , tap More > Calendars, and then select or clear a calendar to show or hide it.
Note:
  • Calendars are kept synchronized on HTC Wildfire S, whether or not you hide them.
  • Tap All calendars to display all calendars.

Adding a Google calendar to sync with

You can choose which Google calendars to keep synchronized on HTC Wildfire S.
Note: You can't create a new Google calendar on HTC Wildfire S. You can only sync with Google calendars that you created or subscribed to on the Web.
  1. In any Calendar view, press and then tap More > Calendars.
  2. Press again and then tap Add calendars.
  3. Select a Google calendar to add to your calendars list, and then tap OK.
  4. Press to update Calendar.

Stop synchronizing a Google calendar

You can choose which Google calendars to stop synchronizing.
  1. In any Calendar view, press and then tap More > Calendars.
  2. Press again and then tap Remove calendars.
  3. Select a Google calendar to remove from your calendars list, and then tap OK.
  4. Press to update Calendar.
The calendars that you remove from your calendars list will no longer be synchronized on HTC Wildfire S, but you remain subscribed to them and can work with them in Google Calendar on the Web.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
392
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-wildfire-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง