แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Dismissing or snoozing event reminders
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Dismissing or snoozing event reminders

If you have set at least one reminder for an event, the upcoming event icon will appear in the notifications area of the status bar to remind you of the upcoming event.
  1. Tap the status bar, then slide your finger down the screen to open the Notifications panel.
  2. Do one of the following:
    • Tap Clear to dismiss event reminders and all other notifications. Other types of notifications such as new messages and missed calls will also be deleted.
    • After sliding open the Notifications panel, tap the calendar event reminder. You’ll then see a list of all pending event reminders. Tap Snooze all to snooze all event reminders for five minutes, or tap Dismiss all to dismiss all event reminders.
    • Press to keep the reminders pending in the notifications area of the status bar.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
392
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-wildfire-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง