การสื่อสาร

Push messages

Push messages contain a web link. Often, the link will be to download a file that you have requested, for example a ringtone.

When you receive a push message, a notification icon is displayed in the status bar.

Opening and reading a new push message

  1. Press and hold the status bar, and then slide the status bar down to open the Notifications panel.
  2. Tap the new message.
  3. Tap Visit website.

Viewing all your push messages

  1. From the Home screen, tap > Messages.
  2. Press , and then tap Push messages.
    Note: You can only see this option if you've previously received push messages.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
392
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-wildfire-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง