แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Listening to music
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Why do I see irrelevant tweets about a TV show?

Posts on the Fan Talk tab are collected from Twitter hashtags. But some users may have used hashtags on posts that are not related to a show. To get more relevant content, tap the hashtag bar to manually remove or add hashtags about a show.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
392
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-wildfire-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง