เริ่มต้นใช้งาน
Rearranging the Home screen
เริ่มต้นใช้งาน

When I’m playing music or video in an app, audio only plays back from the top speaker. Why is that?

This may occur if you've previously played media in the Google Chrome browser.
Please update your Google Chrome browser to the latest version – 35.0.1916.122 or higher. To update it, open Google Play Store, go to My apps, and then tap Chrome Browser > Update.

If you temporarily don't have Internet access and can't update, close the Google Chrome browser. Press to open the Recent Apps screen, and then drag Google Chrome up to close it.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
392
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-wildfire-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-home_screen-rearrange_home_screens