เริ่มต้นใช้งาน
Personalizing your Home screen with widgets
เริ่มต้นใช้งาน

How do I set the default SMS app?

If you installed more than one SMS app on your phone, you can set which app will send and receive SMS. In Settings, under Wireless & Networks, tap More > Default SMS app and select an app.

To set HTC's app as the default, tap Messages. The Messages app can send and receive both SMS and MMS and allows Group Messaging (if the device and your mobile operator support it).

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
392
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-wildfire-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-home_screen-widgets