การตั้งค่าและการบริการ
Disconnecting or unpairing from a Bluetooth device
การตั้งค่าและการบริการ

Disconnecting or unpairing from a Bluetooth device

Disconnecting a Bluetooth device

  1. From the Home screen, press , and then tap Settings.
  2. Tap Bluetooth. The Bluetooth screen opens.
  3. In the Paired devices section, tap name of the device to disconnect.
  4. Tap OK.
Note: Tap the name of the device to reconnect it.

Unpairing from a Bluetooth device

  1. From the Home screen, press , and then tap Settings.
  2. Tap Bluetooth. The Bluetooth screen opens.
  3. In the Paired devices section, tap next to the device to unpair.
  4. Tap Unpair.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง