การตั้งค่าและการบริการ
Syncing documents and email attachments
การตั้งค่าและการบริการ

Syncing documents and email attachments

Important: To sync email attachments stored on HTC Sensation to your computer, you must set up an Exchange ActiveSync or POP3/IMAP email account from the Mail app on HTC Sensation.
  1. On the Device panel, click Documents, and then click On.
  2. To sync email attachments that you've stored on HTC Sensation, select Copy all download Mail documents to PC.
  3. Select Sync PC documents from, and then click Add.
  4. Choose a folder that contains the documents you want to sync on HTC Sensation, and then click OK.
  5. Click Sync now.
HTC Sync remembers your sync settings the next time you connect it to HTC Sensation.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง