การตั้งค่าและการบริการ
Syncing your contacts
การตั้งค่าและการบริการ

Syncing your contacts

Sync HTC Sensation contacts with your Outlook (Outlook XP, Outlook 2003, Outlook 2007, or Outlook 2010), Outlook Express, or Windows Contacts.

If you have contacts to sync from your SIM card, you have to import these first to HTC Sensation storage.

  1. On the Device panel, click People, and then click On.
  2. Choose the application you want to sync your contacts with.
  3. Click Option to choose an account folder to sync.
  4. In cases when conflicting information is found on both HTC Sensation and the computer, choose which information you want to keep.
  5. Click Sync now.
HTC Sync remembers your sync settings the next time you connect it to HTC Sensation.
Note: Only the contact fields supported on HTC Sensation are synced.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง