แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Listening to FM Radio
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Listening to FM Radio

Tune in and listen to your favorite radio stations using the FM Radio app.
Important: You need to connect a headset first to the audio jack of HTC Sensation to use FM Radio. FM Radio uses the stereo headset as the FM radio antenna.
From the Home screen, tap > FM Radio.
The first time you open FM Radio, it automatically scans for available FM stations, saves them as presets, and plays the first FM station found.

Tuning in to an FM station

There are several things you can do while you’re on the FM Radio screen:
  • Tap to view the All presets list, and then select a station you want to listen to.
  • Tap to go to the previous available FM station, or to go to the next available FM station.
  • Drag the slider to tune in to a frequency on the FM band.
  • Tap to fine tune the radio frequency by -0.1 MHz or to fine tune the radio frequency by +0.1 MHz.
  • Tap to add a preset name for the current station you are tuned into.
  • Press to repeat scanning and saving of FM stations, mute the sound, and more.

Closing or turning off FM Radio

  • Press to continue listening to the radio while using other apps.
  • To turn off the FM Radio completely, tap .
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง