แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Searching for a location
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Searching for a location

In Google Maps, you can search for a location, such as an address or a type of business or establishment (for example, museums).

 1. In Maps, tap .
 2. Enter the place you want to search for in the search box.
 3. Tap the Enter key on the keyboard to search for the location you entered or tap a suggested search item. The search results are displayed as markers on the map.
 4. Do any of the following:
  • Tap a marker to see if that is what you’re looking for, tap the balloon if it is.
  • Tap Results list to show the search results as a list, and then tap the location.
  Details about the selected location displays on the screen.
 5. Tap the onscreen buttons to view the location on a map, get directions, view the location in Street View (if available), and more. Scroll down the screen to view more options.

Clearing the map

After searching on a map, you can clear away the various markers drawn on it.

Press , and then tap Clear Map.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง