แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Downloading maps or purchasing services
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Downloading maps or purchasing services

Going to a different country for vacation? You can download the map of the country you’re going to for free. You can also download or purchase additional services such as navigation, safety camera, and turn-by-turn voice instructions.
Important: You need to connect to the Internet to download or purchase maps and services.
  1. From the Home screen, tap > Locations.
  2. Press , and then tap Get more.
  3. Slide to the tab of the item or service that you want to download.
  4. Depending on what you selected, tap Download or Purchase.

If you have a voucher code, enter it by tapping Voucher code at the top of the Purchase navigation tab.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง