แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Choosing the map to search from
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Choosing the map to search from

By default, Locations will search on the preloaded or downloaded country maps. You can set the app to search on a different country map.
  1. In Locations, press the button.
  2. Before performing your search, tap the Current search region box and then choose the country that you want.

    If you don't have a downloaded map of that country, Locations will search its online maps.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง