แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Searching for an address
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Searching for an address

  1. In Locations, press the button.
  2. Tap Address.
  3. Enter as much of the address as you know. Matching information is displayed.
  4. Tap the address that you're looking for.
From the available options, choose to show on map, get directions, and more.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง