แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Turning on location services
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Turning on location services

In order to find your location on HTC Sensation, you need to enable location sources.
  1. From the Home screen, press and then tap Settings > Location.
  2. Select one or both of the following:
    Google's location service Uses Wi-Fi or your mobile data connection to find your approximate location.
    GPS satellites Finds your GPS location. This requires a clear view of the sky and more battery power.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-settings-location_settings