แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Showing or hiding calendars
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Showing or hiding calendars

In any Calendar view, tap , and then select or clear a calendar to show or hide it.
Note: Calendars are kept synchronized on HTC Sensation, even if they hidden.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง