แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Dismissing or snoozing event reminders
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Dismissing or snoozing event reminders

If you have set at least one reminder for an event, the upcoming event icon will appear in the notifications area of the status bar to remind you.
  1. Open the Notifications panel.
  2. Tap the event reminder notification.
  3. Do one of the following:
    • Choose to snooze or dismiss all event reminders.
    • Press to keep the reminders pending in the notifications area of the status bar.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง