แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Calendar views
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Calendar views

Easily switch between different calendar views by tapping any of the tabs. In any Calendar view, you can return to the current date by pressing and then tapping Today.
Tip: Events in Day, Week, and Agenda views are color coded to indicate which account or type of calendar they belong to. To find out what each color represents, tap .

Month view

In month view, you will see markers on days that have events.
Do any of the following in month view:
  • Tap a day to view the events for that day.
  • Press and hold a day to open an options menu from which you can also choose to create an event or switch to either day or agenda view.
  • Slide your finger up or down the screen to view earlier or later months.

Day and agenda views

Day view shows your events per day, whereas agenda view displays all your events in chronological order.
When in day view, you can:
  • Press and hold on a time slot to create a new event at that time.
  • Slide left or right across the screen to view earlier or later days.
  • You can also see the day's weather, but only if it's within the five-day forecast.

Week view

Week view displays a chart of the events of one week.
When in week view, you can:
  • Press and hold on a time slot to create a new event at that time.
  • Tap an event (shown as colored blocks) to view its details.
  • Slide left or right across the screen to view earlier or later weeks.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง