การสื่อสาร
Searching and filtering email messages
การสื่อสาร

Searching and filtering email messages

  1. Press .
  2. If you want to refine or filter your search, tap and then check the options that apply. For example, you can focus the search on a part of an email or filter email messages that have attachments or tagged as high priority.
  3. In the search box, enter the words you want to search for.

Tap a result to open the email message.

Searching for emails from a contact

Do you remember the sender, but can't find a particular email from him or her?
  1. Switch to the email account you want to use.
  2. Press and hold an email message from a contact.
  3. Tap Search the mail from the sender. A list of email messages from that contact appears.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง