แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Twitter for HTC Sense
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Twitter for HTC Sense

When you're signed in to Twitter™ for HTC Sense, you can:

  • See your Twitter contacts and their latest tweets in People.
  • Send tweets and check your friends’ tweets in Friend Stream.
Note: If you have the Twitter app (preinstalled or downloaded from Android Market), signing in to Twitter for HTC Sense does not sign you in to the Twitter app and vice versa. If you want to use the same Twitter account for both, you’ll have to sign in to both using the same login credentials.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง