การสื่อสาร
Sending contact information
การสื่อสาร

Sending contact information

 1. On the People tab, do one of the following:
  To send Do this
  Someone's contact information Press and hold the name of the contact (not the icon or photo), and then tap Send contact as vCard.
  Your contact information Press and hold My profile, and then tap Send my profile.
 2. Choose how you want to send the vCard.
 3. Select the type of information you want to send.
 4. Tap Send.

Sending multiple contact cards

 1. On the People tab, press .
 2. Tap Send contacts.
 3. Select the contacts whose contact information you want to share
 4. Tap Send.
  Tip: If you can't see the Send while the onscreen keyboard is open, press to close the keyboard.
 5. Choose how you want to send the contact cards.
Related topics
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง