การสื่อสาร
Merging contact information
การสื่อสาร

Merging contact information

Avoid duplicate entries by merging contact information from different sources, such as your social network accounts, into one contact.

Accepting matched contacts suggestions

When HTC Sensation finds contacts that can be merged, you’ll see a link icon in the notifications area of the status bar.

 1. Slide the Notifications panel down, and then tap Matched contacts suggestion. You'll see a list of suggested contacts to merge.
 2. Choose the contacts you want to merge.
 3. Tap OK.

Manually merging contact information

 1. On the People tab, tap the name of the contact (not the icon or photo) you want to link.
 2. Tap or (if there are suggested links).
 3. You can:
  • Under Suggest links, tap to link the contact to an account.
  • Under Add contact, tap one of the options to link to another contact.

Breaking the link

 1. On the People tab, tap the name of the contact (not the icon or photo) whose link you want to break.
 2. Tap .
 3. Under the Linked contacts section, tap beside an account to break the link.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-people-merge_contact_info