การตั้งค่าและการบริการ
Syncing with a Google Account
การตั้งค่าและการบริการ

Syncing with a Google Account

Sign in to your Google Account to see your Gmail™, contacts, and calendars on your HTC Sensation. You also need to sign in to a Google Account to use most Google apps.

Adding more Google Accounts

You can add more than one Google Account. However, you can only back up the phone settings of one Google Account you sign in to to Google servers. Also, most Google apps and services use the first Google Account you signed in to but may give you the option to use the other Google Accounts you added.
  1. From the Home screen, press , and then tap Settings > Account & sync.
  2. Tap Add account > Google.
  3. Follow the onscreen instructions to sign in to an account or create a new account.

Forgot your Google Account password?

If you have forgotten your Google Account password, you can try to recover it by going to the Google website.
  1. On HTC Sensation or on your computer, open your web browser
  2. Go to www.google.com/accounts/recovery.
  3. Enter the email address or username that you use to sign in to your Google Account.
  4. Click Submit.
  5. Follow the instructions on the screen to reset your password.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-accounts_sync-google_account_setup