การตั้งค่าและการบริการ
Deleting your HTC Watch account
การตั้งค่าและการบริการ

Deleting your HTC Watch account

  1. In the Watch app, press , and then tap Settings.
  2. Tap Account > Remove account.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง