แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Creating a playlist
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Creating a playlist

Personalize your music experience by creating music playlists. Make a playlist containing just your favorite songs or create one to match your mood for the day. You can make as many playlists as you like.
 1. From the Home screen, tap > Music.
 2. Tap > Playlists.
 3. Tap .
 4. Enter a playlist name.
 5. To add songs, tap .
 6. Tap to choose a category, and then browse for songs.
 7. Select the check boxes of songs you want to add to the playlist and then tap Add.
 8. Tap Save.

Playing the songs in a playlist

 1. From the Home screen, tap > Music.
 2. Tap > Playlists.
 3. Tap a playlist, and then tap the song you want to play first.
When you tap a song in the list to play it, the Now playing screen is updated with the songs from your playlist.

Managing playlists

After creating a playlist, you can add more songs to it, rearrange their order, and more.

 1. From the Home screen, tap > Music.
 2. Tap > Playlists, and then tap the playlist you want to edit.
 3. Press , and then tap Edit playlist.
  Add songs
  1. Tap .
  2. Tap to choose a category, and then browse for songs.
  3. Select the check boxes of songs you want to add to the playlist and then tap Add.
  Rearrange songs Press and hold at the end of the song title you want to move. When the row is highlighted, drag it to its new position, then release.
  Delete songs Select the check boxes of songs you want to remove from the playlist.
  Change playlist name Type the new name of the playlist in the title text box.
 4. Tap Save.

Deleting playlists

 1. From the Home screen, tap > Music.
 2. Tap > Playlists.
 3. Press and then tap Delete playlists.
 4. Select the playlists to delete and then tap Delete.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-music-create_playlist